Quý 1, phát hiện sai phạm tại 165 đơn vị, cá nhân qua thanh tra hành chính

Quý 1, phát hiện sai phạm tại 165 đơn vị, cá nhân qua thanh tra hành chính


(QNO) – Quý 1.2022, cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra hành chính năm 2021 chuyển sang và triển khai 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 (đạt 14% kế hoạch năm), đồng thời thực hiện 11 cuộc thanh tra đột xuất.

Qua thanh tra hành chính, cơ quan chức năng ban hành 27 kết luận, phát hiện sai phạm hơn 11,3 tỷ đồng và 109.790m2 đất tại 165 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 6,2 tỷ đồng và 109.790m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 5 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 56 tập thể, 31 cá nhân.

Trong quý 1, các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện 97 kết luận thanh tra hành chính; đã thu hồi nộp ngân sách 5,95 tỷ đồng và xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 21 tập thể, 43 cá nhân.

* Cùng thời gian, toàn tỉnh tổ chức thực hiện 64 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 277 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 79 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 266 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thu hồi nộp ngân sách hơn 288 triệu đồng; qua xử phạt hành chính, thu hồi nộp ngân sách gần 911 triệu đồng.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội