Quy định hai hình thức liên kết đào tạo nghề | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Quy định hai hình thức liên kết đào tạo nghề | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Theo Thông tư số 05/2022 của Bộ LĐ-TB&XH, quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN). 

Quy định mới áp dụng từ ngày 20.5.2022, có hai hình thức liên kết, gồm liên kết phối hợp đào tạo và liên kết đặt lớp đào tạo.

Thứ nhất là liên kết phối hợp đào tạo, đơn vị phối hợp liên kết đào tạo trực tiếp tham gia giảng dạy, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện liên kết đào tạo, hoặc chỉ tham gia vào hoạt động giảng dạy trong chương trình liên kết đào tạo.

Thứ hai là liên kết đặt lớp đào tạo, đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện liên kết đào tạo.

Đơn vị chủ trì đứng ra tổ chức, phối hợp đơn vị liên kết đào tạo chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ nhà giáo theo quy định trong chương trình đào tạo và chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị tối thiểu để tổ chức đào tạo theo các hình thức liên kết bảo đảm chất lượng đào tạo.

Chỉ tiêu tuyển sinh nằm trong tổng chỉ tiêu được cấp theo đăng ký hoạt động GDNN của đơn vị chủ trì liên kết. Các bên tham gia liên kết đào tạo thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí theo quy định…Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội