Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2


(QNO) – Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 19 quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
Danh mục dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: A.B

Theo nghị quyết, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 được áp dụng trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập; trừ cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các bộ, cơ quan Trung ương và cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng.

Cụ thể, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh mẫu đơn là 11.200 đồng; xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn dịch tự động/bán tự động mẫu đơn là 30.800 đồng; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu đơn là 212.700 đồng. Các mức giá này đều chưa kèm giá sinh phẩm xét nghiệm.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả; các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp lấy mẫu, bảo quản, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội