Sách giáo khoa lớp 3: Quảng Nam chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách giáo khoa lớp 3: Quảng Nam chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống


(QNO) – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam được Quảng Nam chọn sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2022 – 2023.

Sách giáo khoa lớp 3, bộ  sách Kết nối tri thức với cuộc sống  của NXB Giáo dục. Ảnh: Internet
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 3 của NXB Giáo dục. Ảnh: Internet

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022 – 2023.

Theo đó, Quảng Nam chọn tất cả đầu sách thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm.

Riêng sách Tiếng Anh, các cơ sở giáo dục có thể chọn sách Global Success thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam hoặc sách i-Learn Smart Start của NXB Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh.

Được biết, hầu hết sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn Quảng Nam cũng của NXB Giáo dục Việt Nam.

Danh mục sách giáo khoa lớp 3 XEM TẠI ĐÂYNguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội