Sách giáo khoa mới năm học 2022 – 2023: Chọn bộ sách phù hợp với học trò xứ Quảng

Sách giáo khoa mới năm học 2022 – 2023: Chọn bộ sách phù hợp với học trò xứ Quảng


Năm học 2022 – 2023 là năm đầu tiên các khối lớp 3, 7 và 10 sử dụng sách giáo khoa (SGK) theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, công tác lựa chọn SGK rất quan trọng, đòi hỏi ngành GD-ĐT thực hiện cẩn trọng, phù hợp với học trò và điều kiện dạy – học nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Phụ huynh rất quan tâm đến việc chọn SGK mới. Ảnh: X.P
Phụ huynh rất quan tâm đến việc chọn SGK mới. Ảnh: X.P

Quy trình chặt chẽ

Công tác tổ chức lựa chọn SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới… không mới, song ngành GD-ĐT luôn quan tâm thực hiện một cách cẩn trọng vì quyết định đến chất lượng dạy và học.

Ngày 7.4, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 7 và lớp 10 (trước đó đã quyết định đối với lớp 3). Theo đó, bộ SGK lớp 7 chọn bộ “Kết nối tri thức và cuộc sống” và bộ “Chân trời sáng tạo” (đều của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam); riêng Tiếng Anh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh. SGK lớp 10 chọn bộ “Kết nối tri thức và cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cánh diều” (đều của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam); riêng Tiếng Anh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Huế.

Để việc lựa chọn SGK sử dụng trong năm học 2022 – 2023 đạt hiệu quả tốt, năm nay, công tác triển khai từ Trung ương đến địa phương đều được tổ chức chặt chẽ và sớm hơn các năm trước.

Cụ thể, ngay sau khi Bộ GD-ĐT ban hành các quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 3, 7, 10 vào cuối tháng 1, Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập hội đồng chọn sách của tỉnh; đồng thời có văn bản hướng dẫn các cơ sở trường học triển khai.

Ông Thái Viết Tường – Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, quy trình tổ chức lựa chọn được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ theo đúng quy định Thông tư 25 (26.8.2020) của Bộ GD-ĐT và bộ tiêu chí lựa chọn theo quyết định của UBND tỉnh.

Trước hết, các cơ sở giáo dục tổ chức đề xuất lựa chọn SGK theo thứ tự các bước: tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất một bộ SGK cho mỗi môn học trên cơ sở các bộ SGK được Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Sau đó, cơ sở giáo dục tổ chức họp với thành phần theo quy định xem xét, lựa chọn trên cơ sở danh mục do tổ chuyên môn đề xuất và lập danh mục SGK gửi về phòng GD-ĐT để báo cáo Sở GD-ĐT (đối với lớp 3, lớp 7), trường THPT gửi về Sở GD-ĐT (lớp 10).

Trên cơ sở đề xuất của các phòng GD-ĐT và trường THPT, Sở GD-ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn từ cơ sở, xếp theo thứ tự SGK có số cơ sở lựa chọn từ cao xuống thấp chuyển cho các hội đồng chọn sách của tỉnh do UBND tỉnh thành lập.

“Trên cơ sở Thông tư 25 của Bộ GD-ĐT, chúng tôi chủ động dành thời gian cho thành viên hội đồng chọn sách của tỉnh nhiều hơn để nghiên cứu (10 – 14 ngày thay vì ít nhất là 7 ngày như quy định); đồng thời phối hợp với các nhà xuất bản giới thiệu sách cho giáo viên.

Sở cũng tổ chức cho các hội đồng có nhiều thời gian để đánh giá, nhận xét, thảo luận, bỏ phiếu kín lựa chọn theo nguyên tắc mỗi môn học có một bộ hoặc một số SGK. Các bộ SGK được chọn phải có trên ½ thành viên hội đồng lựa chọn” – ông Tường nói.

Đa dạng

Về nhân sự hội đồng chọn sách của tỉnh, ông Tường cho rằng, bên cạnh theo quy định Thông tư 25 (gồm lãnh đạo Sở GD-ĐT, phòng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn các trường học, giáo viên có ít nhất 5 năm giảng dạy), nhân sự tham gia còn đảm bảo tính cân đối, đồng đều giữa các môn học, vùng miền. Về quy trình lựa chọn, danh mục SGK đề xuất từ cơ sở là kênh thông tin đáng tin cậy để hội đồng tỉnh căn cứ vào đó lựa chọn.

Ông Tường chia sẻ: “Chúng tôi rất coi trọng ý kiến từ cơ sở; trong quá trình triển khai của các hội đồng lựa chọn của tỉnh, chúng tôi thực hiện hết sức dân chủ, công khai. Có thể nói, nếu như những bộ SGK nào mà cơ sở lựa chọn đề xuất nhiều thì mới xem xét lựa chọn, còn nếu ít hoặc không đề xuất thì không xem xét”.

Đến cuối tháng 3, công việc lựa chọn đã khép lại và theo báo cáo của Sở GD-ĐT, kết quả của hội đồng tỉnh và cơ sở khá tập trung khi các bộ SGK được đề xuất đều có gần 70% lựa chọn; trong đó các môn đều lựa chọn 1 bộ, riêng Tiếng Anh chọn 2 bộ.

Riêng môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 do Bộ GD-ĐT mới có quyết định phê duyệt nên sở sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định trong thời gian đến.

Ngày 6.4, sở có tờ trình UBND tỉnh phê duyệt để công bố sớm cho học sinh, phụ huynh biết mua sắm. Đồng thời phối hợp với nhà xuất bản, các đơn vị cung ứng sách tổ chức cung ứng sát cơ sở, trường học để học sinh dễ dàng tiếp cận.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội