Sản lượng khai thác thủy sản tăng 1.143 tấn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Sản lượng khai thác thủy sản tăng 1.143 tấn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Thời gian qua, tàu thuyền khai thác thủy sản biển ở Quảng Nam được cơ cấu lại theo hướng giảm dần tàu công suất nhỏ và tăng tàu công suất lớn. Nhờ vậy, sản lượng đánh bắt tăng mạnh so với trước đây.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, sản lượng khai thác thủy sản của Quảng Nam tăng 1.143 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: PV
Trong 9 tháng đầu năm 2023, sản lượng khai thác thủy sản của Quảng Nam tăng 1.143 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: PV

Theo ngành nông nghiệp, hiện nay toàn tỉnh có tổng cộng 2.734 chiếc tàu cơ giới khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá với tổng công suất 381.500CV, bình quân 140CV/tàu (tăng 5CV/tàu so với cùng kỳ năm 2022).

Qua thống kê, tổng sản lượng khai thác thủy sản của ngư dân Quảng Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 83.820 tấn, tăng 1.143 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội