Sở Xây dựng đề nghị đẩy nhanh xây dựng chòi/phòng trú bão lũ | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Sở Xây dựng đề nghị đẩy nhanh xây dựng chòi/phòng trú bão lũ | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Sở Xây dựng vừa có công văn đề nghị UBND các địa phương: Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Tiên Phước, Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên, Hiệp Đức và Núi Thành đôn đốc thực hiện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khảo sát xây dựng phòng để chống bão lũ tại nhà một hộ dân ở xã Bình Đào. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu (bìa trái) khảo sát xây dựng phòng để tránh bão lũ tại xã Bình Đào (Thăng Bình) vào tháng 7/2022. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Tính đến tháng 10/2023, các địa phương hỗ trợ xây dựng được 1.787 chòi/phòng trú bão, lũ, lụt (đang xây dựng 311 công trình, hoàn thành 1.476 công trình), đạt 17,8%. Dự kiến đến cuối năm nay thực hiện thêm 395 công trình, đạt tỷ lệ đến cuối năm 2023 khoảng 18,7%.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến đề xuất của địa phương tại các buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nói trên đôn đốc, có kế hoạch triển khai nhằm hoàn thành xây dựng theo kế hoạch vốn đã được phân bổ cho địa phương.

Trong quá trình triển khai, trường hợp các hộ có nhu cầu hoán đổi (năm thực hiện, bổ sung để thay thế một số hộ không thực hiện) thì chủ động điều chỉnh, tạo điều kiện cho người dân được sớm xây dựng công trình theo nhu cầu thực tế và nhằm hoàn thành theo kế hoạch vốn được phân bổ.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội