Sớm triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Sớm triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan sớm thực hiện/tham mưu thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn Quảng Nam.

Trước đó, Bộ GD-ĐT gửi công văn đến UBND 15 tỉnh thành, trong đó có Quảng Nam đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12/9/2021 nhằm hỗ trợ máy tính bảng cho học sinh thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo và học sinh có ba/mẹ bị tử vong do Covid-19 từ nguồn huy động xã hội hóa.

Bộ GD-ĐT là cơ quan tiếp nhận, phân bổ máy tính cho học sinh. Với mục tiêu bàn giao máy tính cho học sinh sớm nhất, Bộ GD-ĐT đã đề nghị các nhà tài trợ chuyển tiền cho sở GDĐT các tỉnh; đồng thời giao sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp công đoàn ngành giáo dục tỉnh tổ chức mua sắm, bàn giao cho học sinh.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các sở GD-ĐT, quá trình tổ chức mua sắm đã kéo dài, đến nay vẫn chưa hoàn thành do phải thực hiện nhiều quy trình, thủ tục dẫn đến chưa có máy tính để bàn giao cho học sinh.

Từ năm học 2022 – 2023, tất cả cấp học bắt đầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, học sinh rất cần máy tính, máy tính bảng để tra cứu thông tin thư viện, học liệu số, bài giảng điện tử phục vụ học tập.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo sở GD-ĐT và các cơ quan tham mưu của tỉnh khẩn trương tổ chức mua sắm máy tính bảng, bàn giao trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhu cầu học tập cho học sinh.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội