Tam Kỳ có 93,2% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tam Kỳ có 93,2% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Chiều nay 17/3, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH của TP.Tam Kỳ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân các xã phường. Ảnh: X.H
TP.Tam Kỳ tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Ảnh: X.H

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cùng với công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khối phố, tộc văn hóa, xã phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…, TP.Tam Kỳ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Năm 2022, TP.Tam Kỳ có 93,2% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 69/85 thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa; 49/57 tộc được công nhận tộc văn hóa… Bên cạnh đó, có 6/13 xã, phường được công nhận xã văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

TP.Tam Kỳ đã đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị qua việc tích cực thực hiện chủ trương xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, triển khai điều chỉnh bổ sung và thực hiện quy ước thôn, khối phố… góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

TP.Tam Kỳ đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân. Ảnh: VHTT
TP.Tam Kỳ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân. Ảnh: VHTT

Hiện tại, Tam Kỳ có 88% tuyến phố chính (22/25 tuyến phố) đạt các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị, hoàn thiện hạ tầng đô thị… Các phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, thiết chế văn hóa thể thao cơ sở dần phát huy và hoạt động hiệu quả, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã giúp phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn. Đến nay, Tam Kỳ còn 213 hộ nghèo (chiếm 0,64%) và 164 hộ cận nghèo (0,49%).

Tại hội nghị, TP.Tam Kỳ khen thưởng 23 tập thể, 13 hộ gia đình và 3 cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội