Tam Kỳ lấy ý kiến về quy hoạch phân khu hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tam Kỳ lấy ý kiến về quy hoạch phân khu hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Sáng 31/10, Phòng Quản lý đô thị TP.Tam Kỳ phối hợp UBND phường Tân Thạnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu 5 – phân khu hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục của tỉnh Quảng Nam (tỷ lệ 1/2.000).

Quy hoạch phân khu 5 nhằm mục tiêu cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3500 ngày 6/11/2014; giải quyết các vấn đề tồn tại trong khu đô thị hiện hữu và hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, cấp phép xây dựng, hiệu quả sử dụng đất; làm cơ sở kêu gọi đầu tư, triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đầu tư xây dựng các công trình khác trong khu vực lập quy hoạch để làm cơ sở quản lý việc đầu tư xây dựng.

Tại hội nghị, đa số ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung đề án do đơn vị tư vấn đề xuất. Các đại biểu cũng đề nghị quy hoạch phải quan tâm đến việc di dời và bố trí tái định cư thuận lợi cho đời sống, sản xuất của nhân dân; đảm bảo tính khả thi và phục vụ phát triển lâu dài của khu hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục của tỉnh; quan tâm các tiện ích công cộng cho đô thị, hạ tầng thoát nước…

Các đơn vị đã tiếp thu ý kiến để nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh đồ án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và thực tế địa phương.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội