Tăng cường công tác quản lý xuất khẩu thủy sản sống qua Trung Quốc | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tăng cường công tác quản lý xuất khẩu thủy sản sống qua Trung Quốc | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 4/12, UBND tỉnh có công văn yêu cầu Sở NNPTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý xuất khẩu thủy sản sống qua Trung Quốc.

Người dân Duy Xuyên nuôi thủy sản lồng bè trên sông Trường Giang. Ảnh: H.Quang
Người dân Duy Xuyên nuôi thủy sản lồng bè trên sông Trường Giang. Ảnh: H.Quang

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trực thuộc Bộ NN&PTNT và UBND các địa phương ven biển tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý vùng nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh đối với thủy sản xuất khẩu dạng tươi, sống (tôm hùm, cua, ốc hương, tôm sú, tôm thẻ…).

Sở NN&PTNT cùng các đơn vị chỉ đạo triển khai chương trình quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, kịp thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân có biện pháp quản lý môi trường nước ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh trên động vật thủy sản; thực hiện công tác xác nhận đăng ký đối tượng nuôi chủ lực, nuôi lồng bè. Phối hợp với các địa phương hướng dẫn kỹ thuật, định hướng đối tượng thủy sản nuôi; phổ biến áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ giải pháp kỹ thuật trong quá trình nuôi, vận chuyển, bảo quản để kéo dài thời gian sống, tăng tỷ lệ sống trong quá trình vận chuyển bảo quản đối với thủy sản sống xuất khẩu.

Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra thức ăn, chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản, thủy sản giống nhập vào địa bàn tỉnh, lưu ý thủy sản giống lưu thông phải có giấy chứng nhận kiểm dịch; xử lý, hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tổ chức kiểm dịch, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống đúng quy định. Chỉ cho phép các cơ sở sản xuất giống đủ điều kiện tiếp tục sản xuất, cung ứng giống…

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, phương án nuôi trồng thủy sản đã đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 (quy hoạch phát triển ngành thủy sản theo Quyết định số 2896 ngày 12/8/2016 và phương án sắp xếp nuôi trồng thủy sản vùng Đông theo Quyết định số 2273 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh). Đồng thời chủ động rà soát các khu vực phù hợp khác không nằm trong phạm vi quy hoạch hoặc không ảnh hưởng, mâu thuẫn về mặt không gian với các hoạt động khác đề xuất sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội