Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, sắp xếp nghĩa trang nhân dân | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, sắp xếp nghĩa trang nhân dân | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, sắp xếp và quản lý nghĩa trang nhân dân (NTND) trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (ảnh minh họa). Ảnh: C.N
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (ảnh minh họa). Ảnh: C.N

Thời gian qua, công tác quy hoạch, sắp xếp hệ thống các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh bất cập, chưa đồng bộ, thiếu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền các cấp.

Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải xác định công tác quy hoạch, xây dựng, sắp xếp và quản lý các NTND trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn minh, hiện đại của từng địa phương và cả tỉnh.

Đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các quy định của Chính phủ, ban, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh phải lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý NTND.

Cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, phổ biến cho người dân hiểu rõ về sự cần thiết phải sắp xếp hệ thống nghĩa trang và chấp hành các chủ trương, quy định có liên quan đến công tác quản lý, xây dựng NTND, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, lễ mai táng.

Nghiêm cấm người dân chôn cất trong đất vườn do gia đình đang sử dụng, khu vực gần khu dân cư, đầu nguồn nước, dọc tuyến quốc lộ; tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, từng bước chấm dứt tình trạng mai táng, xây mộ, cải tạo mồ mả không đúng quy định.

Công tác quy hoạch hệ thống mạng lưới nghĩa trang trên địa bàn tỉnh tích hợp vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phải được thể hiện trong các quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng của địa phương.

Tập trung rà soát các nghĩa trang hiện có trên địa bàn, xác định các khu vực cần giữ lại, đóng cửa, xây mới. Tổ chức sắp xếp nghĩa trang phải có tính lâu dài, ổn định, không tái di dời đối với các nghĩa trang xây dựng mới. Khi xác định vị trí, quy mô phải tham khảo ý kiến của cộng đồng dân cư, tạo đồng thuận trong nhân dân. Xây dụng hệ thống mạng lưới nghĩa trang có quy mô cấp tỉnh, cấp vùng liên huyện, cấp huyện, cấp xã, thôn, làng, bản, nóc.

Quy hoạch, xây dựng các khu NTND theo hướng văn minh, tiến bộ, khoa học, có vị trí, quy mô, hình thức phù hợp, thuận lợi về giao thông kết nối giữa các xã, thôn, làng, bản, nỏc đảm bảo khoảng cách so với các nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư theo quy định, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và sử dụng đất đúng mục đích, đối tượng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, góp phần chỉnh trang, xây dựng nông thôn mới và đô thị.

Đối với vùng Đông, xây dựng nghĩa trang cấp vùng liên huyện phục vụ cho nhiều đô thị có tính ổn định lâu dài, đảm bảo mỹ quan, phù hợp với tính chất đô thị, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Đối với vùng Tây, ưu tiên kêu gọi đầu tư xã hội hóa các loại hình công viên nghĩa trang cấp tỉnh, vùng liên huyện đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và xã hội hóa quản lý vận hành.

Xây dựng cơ chế xã hội hóa đầu tư nghĩa trang, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách…Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội