Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, 4 kịp thời, đầy đủ | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, 4 kịp thời, đầy đủ | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh có Công văn 3320 yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Khẩn trương tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm. Tiếp tục xây dựng văn bản hướng dẫn tiêm vắc xin cụ thể cho các mũi tiếp theo, bảo đảm duy trì hiệu quả vắc xin, nhất là đối với đối tượng rủi ro cao và trẻ em.

Cùng với đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin mũi 4 cho đối tượng cần tiêm gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19.

Đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu về lợi ích, hiệu quả và đồng thuận tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, 4) kịp thời, đầy đủ.

Các địa phương tiếp tục rà soát đối tượng, khẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành trong quý II.

UBND tỉnh cho biết, nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vắc xin để tiêm mũi 3, 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch bệnh tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội