Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam được tính điểm công trình khoa học | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam được tính điểm công trình khoa học | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. Theo đó, Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam của Trường Đại học Quảng Nam có 3 ngành được đưa vào danh mục tính điểm, gồm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục. Mỗi ngành được tính mức điểm từ 0 – 0,25.

Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: HỒNG SANH
Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: HỒNG SANH

Việc Tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm công trình ngành là minh chứng cho chất lượng nghiên cứu của cán bộ, giảng viên trong trường và là uy tín khoa học để tạp chí thu hút nhiều bài báo có chất lượng cao và uy tín học thuật trong và ngoài trường.

Từ năm 2012, Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam được Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in và được Bộ Khoa học và công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN): 0866 – 7586.

Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Quảng Nam là tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực phát hành 2 – 4 số/năm. Bài đăng trên tạp chí chủ yếu là các kết quả nghiên cứu về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục của giảng viên, cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nhà trường, đáp ứng nhu cầu trao đổi, phổ biến thông tin của người đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Tạp chí còn cập nhật hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ giảng viên với các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tính từ số đầu tiên (tháng 4.2012) đến nay (tháng 7.2022), tạp chí phát hành được 23 số; qua đó công bố hàng trăm bài báo trên nhiều lĩnh vực.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội