Tập huấn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam

Tập huấn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam

(QNO) –  Ngày 13.4, Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. 

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có gần 40 học viên là đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin của 15/18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các làng du lịch cộng đồng Cẩm Thanh (Hội An), Trà Nhiêu (Duy Xuyên), Đại Bình  (Nông Sơn), Tam Thanh (Tam Kỳ), Cẩm Phú (Điện Bàn). 

Tại lớp tập huấn, chuyên gia chính của Dự án du lịch bền vững Thụy Sĩ truyền đạt những nội dung cơ bản về Hướng dẫn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Đây là một trong nhiều hoạt động nhằm triển khai định hướng phát triển du lịch xanh Quảng Nam theo tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 20.7.2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 10.8.2021 của UBND tỉnh về phát trển du lịch xanh đến năm 2025 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển du lịch xanh.Nguồn: baoquangnam

Du lịch