Tập trung hoàn thiện các khu tái định cư phục vụ dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tập trung hoàn thiện các khu tái định cư phục vụ dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang về việc thực hiện quyết toán, bàn giao các khu tái định cư (TĐC) phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và bàn cơ chế tài chính thanh toán chi phí đầu tư các khu TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Một
Công tác hoàn thiện các khu tái định cư phục vụ nhân dân di dời để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An hiện gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Q.T

Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các bên liên quan tập trung phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác đầu tư hoàn thiện các khu TĐC để có quỹ đất bố trí TĐC cho nhân dân di dời nhà cửa, vật kiến trúc do bị ảnh hưởng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhân dân ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở KH-ĐT chủ trì rà soát các quyết định chuyển giao dự án cho UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp, theo hướng dừng, kết thúc và quyết toán dự án để UBND huyện Duy Xuyên lập các dự án đầu tư hoàn thiện các khu TĐC đối với 3 khu TĐC Lệ Sơn, Duy Hải giai đoạn 1 và Nồi Rang giai đoạn 1.

Về nội dung trên, UBND huyện Duy Xuyên chịu trách nhiệm báo cáo cụ thể về sử dụng nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu (khoảng 59 tỷ đồng) để đầu tư hoàn thiện các khu TĐC; báo cáo cụ thể những trường hợp tồn tại, vướng mắc do việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC dở dang cho một số hộ gia đình, cá nhân từ năm 2015 trở về trước tại dự án Khu TĐC Nồi Rang giai đoạn 1 và đề xuất phương án xử lý; khẩn trương thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC đối với 2 khu TĐC Nồi Rang giai đoạn 1 và Lệ Sơn phần dừng thực hiện giai đoạn Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư.

d
Một góc khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 3 hiện vẫn còn nham nhở. Ảnh: Q.T 

Đối với 3 khu TĐC Sơn Viên, Duy Hải giai đoạn 2 và Duy Hải giai đoạn 3, Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 2, Thông báo số 247 ngày 14/8/2023.

Còn UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương thẩm tra, phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng quy định; phối hợp với Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam nhận bàn giao hồ sơ, hiện trường các dự án nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND huyện Duy Xuyên cần tổ chức quản lý tốt hiện trạng theo đúng quy định và rà soát lại nhu cầu đất TĐC trên địa bàn để lập mới dự án đầu tư công các khu TĐC từ các nguồn thu tiền sử dụng đất (đất ở TĐC, đất thương mại dịch vụ…) tại các khu TĐC cư.

Trước mắt, UBND huyện Duy Xuyên cần làm việc với Quỹ Phát triển đầu tư tỉnh để lập hồ sơ ứng vốn tiếp tục đầu tư các khu TĐC nêu trên.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội