Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia


(QNO) – Chiều nay 22.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn – Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: M.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: M.L

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2021 – 2025, tổng kinh phí đầu tư công trung hạn đã giao hơn 1.301 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 672 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 630 tỷ đồng. Trong năm 2022, đã phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương hơn 243 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh hơn 166 tỷ đồng. Tính đến ngày 15.8, các địa phương đã giải ngân các nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 đạt 17,2%.

Đến nay, UBND tỉnh ban hành đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM (gồm 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu). Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu (gồm 10 tiêu chí, 82 chỉ tiêu) đang trình UBND tỉnh đề nghị ban hành; Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao (gồm 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu), Quy định xã NTM kiểu mẫu (9 lĩnh vực kiểu mẫu), Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao (gồm 9 tiêu chí, 38 chỉ tiêu) đã hoàn thiện dự thảo và lấy ý kiến góp ý các sở, ngành, địa phương, đang báo cáo giải trình để trình UBND tỉnh ban hành vào cuối tháng 8.2022.

Về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã tham mưu UBND trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết và văn bản liên quan. Tuy nhiên, hiện địa phương vẫn còn lúng túng trong phân bổ chi tiết đến từng lĩnh vực, các huyện thụ hưởng chương trình khó khăn trong xác định danh mục công trình năm 2022, nhất là công tác giải tỏa đền bù.

Các sở, ngành báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: M.L
Các sở, ngành báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: M.L

Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hiện gặp một số khó khăn như nguồn ngân sách trung ương năm 2022 chưa phân bổ cho tỉnh thực hiện các Tiểu dự án 2, 3 về cải thiện dinh dưỡng và Dự án 5 hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn cách huyện nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Việc triển khai Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 về phát triển sản xuất gặp nhiều khó khăn do đối tượng, nội dung hỗ trợ, điều kiện và phương thức thực hiện dự án, mức hỗ trợ… khó thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn hoan nghênh các sở ngành liên quan đã nỗ lực tham mưu và triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia này. Ông Tuấn yêu cầu các ngành, địa phương cần triển khai ngay các nội dung thuộc thẩm quyền, không chờ đợi, không vì vấn đề giải ngân mà triển khai manh muốn, nhỏ lẻ. Cần tập trung giải ngân các danh mục năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023. Đồng thời rà soát những nội dung còn vướng mắc sớm có hướng giải quyết; khẩn trương tham mưu thành lập văn phòng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội