Tây Giang tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ phụ nữ cơ sở | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tây Giang tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ phụ nữ cơ sở | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Tây Giang vừa phối hợp Hội LHPN huyện tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ phụ nữ cơ sở.

Cán bộ huyện hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả cho đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở. Ảnh: T.Q
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ phụ nữ cơ sở ở Tây Giang. Ảnh: T.Q

Học viên được hướng dẫn kỹ năng sử dụng internet trong khai thác, tiếp cận thông tin; cách thức tiếp cận chuyên mục hỏi đáp trực tuyến và hỗ trợ pháp lý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; danh mục văn bản pháp luật trên môi trường mạng, dịch vụ công trực tuyến… Hoạt động tập huấn này rất cần thiết trong bối cảnh địa phương tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại, giúp cán bộ phụ nữ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội