Thành lập Tổ giúp việc Ban Vận động thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Thành lập Tổ giúp việc Ban Vận động thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa quyết định thành lập thành lập Tổ giúp việc Ban Vận động thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025. 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến khảo sát, thăm hỏi một hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm tại huyện Núi Thành. Ảnh: ĐÔNG ANH
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến khảo sát, thăm hỏi một hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại huyện Núi Thành. Ảnh: ĐÔNG ANH

Theo đó, Tổ giúp việc Ban Vận động thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025 gồm 10 thành viên, do bà Nguyễn Thị Thanh Thu – Trưởng ban Phong trào cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là Tổ trưởng.

Tổ giúp việc Ban Vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh có trách nhiệm tham mưu, giúp việc ban vận động tổ chức triển khai các hoạt động vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025 theo Nghị quyết số 13 ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam. 

Được biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ xóa 15.735 nhà tạm, nhà dột nát (xây mới 8.675 nhà, sửa chữa 7.060 nhà) với tổng kinh phí hơn 407,6 tỷ đồng.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội