Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Đây là chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 (từ ngày 1 – 7.10). Ngày 22.9, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động của tuần lễ.

Các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 gồm: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện, xây dựng chương trình dạy học trực tuyến để thích ứng trong điều kiện dịch bệnh; tạo điều kiện để cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở, hữu ích, tích cực phổ biến, giới thiệu tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt động dạy học.

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân trên địa bàn tỉnh…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội