Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

* Từ 27 – 29.6, tiêm phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên

(QNO) –  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách để tiếp tục bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nâng cao hiệu quả công tác y tế.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Ảnh: TTXVN
Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114 ngày 15.4.2022, Công văn số 2357 ngày 9.5.2022 của Bộ Y tế và Công văn số 2893 ngày 10.5.2022 của UBND tỉnh.

Cụ thể, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho các đối tượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các địa phương có tỷ lệ tiêm nhắc lại mũi 1 (Nam Trà My, Bắc Trà My, Đại Lộc, Núi Thành, Điện Bàn) và tỷ lệ tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (Tam Kỳ, Phú Ninh, Duy Xuyên, Tiên Phước, Quế Sơn) còn thấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời khẩn trương tiếp nhận vắc xin, rà soát và thực hiện tiêm đối với đối tượng thuộc diện phải tiêm vắc xin. Nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vắc xin để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và để xảy ra dịch bệnh tại địa phương mình thì chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

* Ngày 23.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam thông báo lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên do CDC Quảng Nam chủ trì tổ chức trong 3 ngày, từ 27 dến 29.6 tại số 131 đường Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ.

Đây là đợt tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người đã tiêm đủ các mũi vắc xin phòng Covid-19 cơ bản và mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3).

CDC Quảng Nam lưu ý, khoảng cách tối thiểu 4 tháng kể từ mũi tiêm nhắc lần 1. Trường hợp đã mắc Covid-19 sau khi tiêm mũi nhắc lần 1 thì trì hoãn 3 tháng. Đợt này, CDC Quảng Nam dự kiến tiêm cho hơn 6.400 đối tượng.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội