Tìm giải pháp nâng chất lượng khuyến công | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tìm giải pháp nâng chất lượng khuyến công | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

 

(QNO) – Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) vừa phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023.

Hoạt động khuyến công giúp cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất sản phẩm hàng hóa chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Q.VIỆT
Hoạt động khuyến công giúp cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất sản phẩm hàng hóa chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Q.VIỆT

Hội nghị khuyến công nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác khuyến công của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên thời gian qua, đồng thời thảo luận giải pháp triển khai nhiệm vụ thúc đẩy phát triển các sản phẩm, hàng hóa công nghiệp nông thôn trong thời gian đến.

Tạo động lực phát triển

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, năm 2023, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên là 78,7 tỷ đồng (cao hơn 8,5% so với kế hoạch năm 2022 – 72,5 tỷ đồng). Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia giao theo kế hoạch 28,4 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương giao theo kế hoạch 50,3 tỷ đồng.

Kinh phí khuyến công khu vực miền Trung – Tây Nguyên 9 tháng qua đã hỗ trợ thực hiện 2 mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn, hỗ trợ 129 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Kinh phí khuyến công cũng đã hỗ trợ các cơ sở sản xuất CNNT tham hội chợ, triển lãm; hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; hỗ trợ đăng ký xây dựng thương hiệu cho 9 cơ sở CNNT; hỗ trợ phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm…

Ngành công thương Quảng Nam nghiệm thu đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT
Ngành công thương Quảng Nam nghiệm thu đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Nguyễn Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, chương trình khuyến công hàng năm với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bình quân 7,2 tỷ đồng đã huy động được các nguồn lực tham gia, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập cho đại bộ phận lao động ở nông thôn. Qua đó, làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh. Bên cạnh đó, động viên và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Đinh Văn Phúc – Giám đốc Trung tâm Khuyến công – xúc tiến thương mại, điểm nhấn trong hoạt động khuyến công của tỉnh là hỗ trợ kinh phí giúp các cơ sở CNNT đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại qua đó chế biến sâu nguồn nguyên liệu sẵn có, tạo sản phẩm chất lượng cung ứng cho thị trường đem lại giá trị kinh tế cao.

Khuyến công hỗ trợ máy móc hiện đại giúp cơ sở CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Q.VIỆT
Khuyến công hỗ trợ máy móc hiện đại giúp cơ sở CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Q.VIỆT

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh đã hỗ trợ 200 triệu đồng để  Cơ sở sản xuất kinh doanh Thanh Bình (Bắc Trà My) ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất. Đến nay, phở khô của cơ sở này được người tiêu dùng đón nhận, đem lại doanh thu và lợi nhuận khá cao.

Khuyến công gắn liền với xúc tiến thương mại

Điểm nghẽn trong công tác khuyến công thời gian qua là khảo sát, lên kế hoạch, thẩm định cấp cơ sở để xây dựng đề án khuyến công còn thiếu chặt chẽ; chất lượng khi thực hiện các đề án khuyến công của một số tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên còn chưa cao; có địa phương chưa mạnh dạn xây dựng đề án điểm có quy mô lớn để tạo tính lan tỏa, phát huy lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương.

Ngành khuyến công Quảng Nam đề ra các giải pháp để phát triển khuyến công phù hợp vưới thực tiễn sản xuất của cơ sở CNNT. Ảnh: Q.VIỆT
Ngành khuyến công Quảng Nam đề ra các giải pháp để phát triển khuyến công phù hợp với thực tiễn sản xuất của cơ sở CNNT. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cho rằng, ngành công thương các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên cần kịp thời tháo gỡ khó khăn về khuyến công, hỗ trợ các cơ sở CNNT thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả thời gian đến.

Ông Trung nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công. Thực hiện các đề án khuyến công đúng tiến độ làm cơ sở để xem xét đánh giá năng lực thực hiện và khen thưởng về công tác khuyến công năm 2023. Tăng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và nội dung hợp đồng đã ký.

Cạnh đó, ngành công thương các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên cần sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, yêu cầu và đảm bảo các quy định hiện hành. Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn, đảm bảo hài hòa giữa ngân sách địa phương và trung ương trong hỗ trợ khuyến khích phát triển CNNT. Chú trọng lồng ghép các dự án, chương trình mục tiêu để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển CNNT. 

Về hoạt động khuyến công tại Quảng Nam thời gian đến, theo ông Đinh Văn Phúc sẽ tiếp tục huy động vốn hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, phát triển sản phẩm CNNT. Mục tiêu đặt ra là giúp các cơ sở CNNT tiếp cận với chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch hơn.

Công tác khuyến công cũng cần gắn liền với xúc tiến thương mại và thông tin tuyên truyền. Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin về cơ chế chính sách đối với hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp, thương mại. Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội