Tổng giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản của Nông Sơn đạt gần 285 tỷ đồng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tổng giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản của Nông Sơn đạt gần 285 tỷ đồng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Chiều nay 8/12, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp và các chương trình phát triển nông thôn năm 2023; triển khai nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất năm 2024.

Quang cảnh tại hội nghị. Ảnh MINH THÔNG
Nông Sơn tổng kết sản xuất nông nghiệp và các chương trình phát triển nông thôn năm 2023. Ảnh: MINH THÔNG

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản của Nông Sơn đạt gần 285 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm 2022. Diện tích gieo trồng cây hằng năm hơn 3.067ha; sản lượng cây có hạt đạt 13.743 tấn; năng suất lúa bình quân ước đạt 58,3 tạ/ha, các loại cây trồng và hoa màu khác đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc 14.943 con, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Toàn huyện có khoảng 300ha cây ăn quả các loại. Công tác trồng rừng, khoanh nuôi, phòng cháy chữa cháy rừng được chú trọng; duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 65% trở lên. Địa phương có 5 sản phẩm mới đạt chuẩn OCOP cấp huyện. Đến nay bình quân đạt 18,2 tiêu chí nông thôn mới/xã, xã Ninh Phước đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và về đích nông thôn mới năm 2023.

Nông dân thu hoạch cây đậu phụng vụ hè thu 2023. Ảnh MINH THÔNG
Nông dân Nông Sơn thu hoạch đậu phụng vụ hè thu 2023. Ảnh: MINH THÔNG

Hội nghị tập trung bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2024. Trọng tâm trước mắt là chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2023 – 2024 và nhân rộng các mô hình cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế; tập trung cao cho chương trình xây dựng nông thôn mới…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội