Triển khai các hoạt động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Triển khai các hoạt động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO)- Ngày 5/9, Sở Nông nghiệp và PTNT có công văn về việc triển khai các hoạt động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU.

Để thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU, triển khai thực hiện Văn bản số 5179/BNN – HTQT ngày 1/8/2023 của Bộ NN&PTNT và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTTN đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung, phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến quy định EU đến các cơ quan quản lý các cấp, các tác nhân trong các chuỗi giá trị ngành hàng có liên quan.

Phổ biến và nhân rộng cách tiếp cận cảnh quan phục vụ canh tác bền vững, bảo vệ tài nguyên và an sinh xã hội.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giám sát chặt chẽ vùng nguy cơ rủi ro cao (các vùng trồng xen kẽ rừng) đối với các ngành hàng bị ảnh hưởng bởi EU; tăng cường công tác tuần tra, giám sát cộng đồng để bảo vệ rừng.

Chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn phối hợp các cơ quan chuyên môn ở tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về rừng tự nhiên và vùng trồng; rà soát và thống nhất bản đồ thực địa; chia sẻ, cập nhật và số hóa dữ liệu bản đồ địa chính các vườn trồng và điều tra bổ sung đối với các vườn chưa có trên bản đồ địa chính.

Dựa trên dữ liệu về rừng và vùng trồng, phân định các vùng có nguy cơ phá rừng cao, trung bình và thấp, từ đó xác định các giải pháp phù hợp trong việc giám sát, bảo vệ và khôi phục rừng, thiết lập hệ thống truy xuất, hỗ trợ sinh kế, sản xuất bền vững…

Hỗ trợ chuyển đổi, cải thiện sinh kế cho nông dân, đặc biệt người đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực xen kẽ rừng và tiếp giáp rừng để đáp ứng quy định EU.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội