Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Sở LĐ-TB&XH vừa triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh đến các sở ngành có liên quan và các địa phương.

Triển khai
Sở LĐ-TB&XH triển khai chính sách hỗ trợ lao động thuê nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: D.L

Sở LĐ-TB&XH đã triển khai Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28.3.2022, và Quyết định số 1074 của UBND tỉnh kèm kế hoạch thực hiện Quyết định số 08/2022.

Đối với người lao động (LĐ) làm việc trong doanh nghiệp (DN) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện gồm ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.2.2022 đến 30.6.2022; có hợp đồng LĐ bắt đầu thực hiện trước ngày 1.4.2022; đang tham gia BHXH bắt buộc tại thời điểm liền kề trước thời điểm DN lập danh sách LĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà; nếu trường hợp người LĐ không tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của DN tại tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách.

Mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, được chi trả hàng tháng.

Đối với hỗ trợ người LĐ quay lại thị trường LĐ, điều kiện được hỗ trợ là ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2022 đến 30.6.2022; có hợp đồng LĐ trong khoảng thời gian từ 1.4.2022 đến 30.6.2022; có danh sách tham gia BHXH bắt buộc hoặc danh sách trả lương của người sử dụng LĐ nếu chưa đủ điều kiện tham gia BHXH bắt buộc.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hàng tháng.

Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ 2 nhóm LĐ nêu trên đã được Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn cụ thể trong các biểu mẫu theo quy định.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội