Triển khai cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong các chương trình mục tiêu quốc gia | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Triển khai cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong các chương trình mục tiêu quốc gia | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 6/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 216 triển khai Nghị quyết số 41 (ngày 9/12/2022) của HĐND tỉnh về quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo quyết định của UBND tỉnh, việc lồng ghép, huy động các nguồn vốn để thực hiện nội dung, nhiệm vụ, dự án phải phù hợp với nội dung của các chương trình MTQG được phê duyệt, phù hợp với nội dung các chương trình, dự án khác và trên cùng địa bàn cấp huyện, cấp xã, thôn.

Ngoài ra, việc lồng ghép không làm thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; không xung đột về phạm vi, đối tượng thụ hưởng; tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn.

Các nguồn vốn lồng ghép gồm: nguồn vốn ngân sách Trung ương; nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh, huyện, xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác thông qua chính sách thu hút đầu tư và huy động nguồn vốn đóng góp tự nguyện từ cộng đồng dân cư thông qua các khoản đóng góp bằng tiền, hiện vật, ngày công lao động…

Đối với dự án đầu tư, ưu tiên lồng ghép các dự án lớn mang tính động lực, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng mà nguồn vốn từ một chương trình MTQG không đáp ứng được hoặc không phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Tùy tình hình và điều kiện thực tế của từng địa phương, UBND cấp huyện quyết định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù đối với từng xã, phường, thị trấn cho từng năm nhưng đảm bảo đến cuối năm 2025 phải đạt được tỷ lệ tối thiểu về số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện cơ chế đặc thù của các chương trình MTQG theo quy định tại Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh.

Tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các chương trình MTQG 

Đối với các huyện miền núi cao (Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My), tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù tối thiểu đạt 10% trong tổng số các danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù của các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn; các huyện miền núi thấp (Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn) tối thiểu đạt 15%; đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại, tối thiểu đạt 20%.

(Trích Nghị quyết 41 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh)Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội