Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự tại dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng 2 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự tại dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng 2 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Chiều 25.5, UBND huyện Thăng Bình tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, cơ quan liên quan hỗ trợ xã Bình Nam đảm bảo an ninh trật tự để triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng 2. Dự án này do Công ty CP Capella Quảng Nam thực hiện.

 
 Bà Phan Thị Nhi – Phó Chủ tịch huyện Thăng Bình yêu cầu các ngành, cơ quan liên quan hỗ trợ xã Bình Nam trong việc đảm bảo an ninh trật tự khi bắt đầu thi công dự án

Phạm vi cần đảm an ninh trật tự là 22 thửa đất thuộc Tờ bản đồ số 2, số 5 và số 6 thôn Nghĩa Hòa xã Bình Nam, trên diện tích này có một vài thửa đất mới trồng hoa màu ngắn ngày, còn lại là đất trống. Thời gian đảm bảo an ninh trật từ là hai ngày 7 và 8.6.2022.

Trước đó, ngay khi phương án đảm bảo an ninh trật tự thi công được ban hành, UBND xã Bình Nam đã thông tin rộng rãi, triển khai xuống chi bộ thôn, giao Mặt trận và các đoàn thể của xã tuyên truyền vận động để người dân chấp hành. Tuy nhiên đến thời điểm này, người dân vẫn chưa thống nhất, buộc phải triển khai đảm bảo an ninh trật tự thời gian đến.

 
 Lãnh đạo xã Bình Nam báo cáo phương án đảm bảo an ninh trật tự tại dự án

Tại cuộc họp, các ngành, các cơ quan liên quan đã đóng góp ý kiến về phân công nhiệm vụ cụ thể, phương tiện, vật lực, dự lường các tình huống phát sinh trước, trong và sau thời gian đảm bảo an ninh trật tự, nắm tình hình dư luận xã hội, sớm thông báo cho các hộ dân thuộc phạm vi bảo vệ thi công, tiếp tục công tác tuyên truyền vận động cho đến khi diễn ra việc đảm bảo an ninh trật tự.

Kết luận cuộc họp, bà Phan Thị Nhi – Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình yêu cầu xã Bình Nam hoàn chỉnh kế hoạch, phương án phân công cụ thể, chi tiết và tăng cường lực lượng nòng cốt tại thời điểm diễn ra đảm bảo an ninh trật tự, kiểm đếm hoa màu mà các hộ đã trồng trên diện tích thuộc dự án. Trong thời gian này, tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận chủ trương.

Đơn vị thi công phải hoàn chỉnh các phương án tại địa điểm bảo vệ thi công, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi công sau khi hoàn tất việc đảm bảo an ninh trật tự. Các ngành phân công lực lượng, nắm tình hình để hỗ trợ chính quyền xã Bình Nam trong suốt thời gian diễn ra bảo đảm an ninh trật tự.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng 2 được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư tại Công văn 425 ngày 24.3.2017.

Thời gian qua, UBND huyện Thăng Bình đã thực hiện các quy trình, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên có một số hộ dân tại thôn Nghĩa Hòa (xã Bình Nam) không đồng ý với kết quả giải quyết của chính quyền và tiếp tục kiến nghị yêu cầu bồi thường, thậm chí cản trở thi công, UBND huyện Thăng Bình và xã Bình Nam đã tổ chức đối thoại nhiều lần và khẳng định không có cơ sở để giải quyết, hỗ trợ.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội