“Trong khát vọng phát triển quê hương, có sự đóng góp của mỗi gia đình” | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

“Trong khát vọng phát triển quê hương, có sự đóng góp của mỗi gia đình” | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi thư chúc mừng. Báo Quảng Nam xin trích đăng một phần thư.

“Quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII cùng với ý chí phấn đấu vươn lên từ chính bản lĩnh, sức mạnh và tinh thần đoàn kết đồng lòng của con người xứ Quảng, sau hơn 25 năm sau ngày tái lập tỉnh, chúng ta đã viết nên những kỳ tích với những thành tựu toàn diện, vượt bậc trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh.

Trong chặng đường phía trước với khát vọng phát triển quê hương xứ Quảng phồn vinh, hạnh phúc, điều đó cần phải được bắt đầu từ sự đóng góp hiệu quả từ mỗi gia đình.

Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, đặc biệt là việc phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các mô hình gia đình khởi nghiệp, đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống các giá trị văn hóa chuẩn mực tốt đẹp trong tình hình mới.

Nhân dịp Ngày gia đình Việt Nam năm nay, tôi biểu dương các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh đã có nhiều việc làm tích cực góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, phát triển bền vững.

Tôi kêu gọi cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm nhiều hơn nữa các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, vùng núi sạt lở đất, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt quan tâm đến trẻ em, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người không nơi nương tựa; tổ chức nhiều bữa cơm gia đình ấm ám yêu thương…

Mỗi người con xứ Quảng chúng ta đều có gia đình nhỏ của riêng mình, song chúng ta đều hướng đến một gia đình lớn thiêng liêng chính là Đất Quảng anh hùng với những kỳ tích lẫy lừng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ quê hương, đất nước và phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh nhà mong muốn mỗi chúng ta hãy nuôi dưỡng ý chí, khát vọng khởi nghiệp, vươn lên, thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân, trách nhiệm tình cảm với người thân trong gia đình, cộng đồng, tiếp tục xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm nhân lên những niềm vui, hạnh phúc, vun đắp tâm hồn, nhân cách, niềm tự hào, khát vọng cống hiến, trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh”.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội