Từ vụ bà Phương Hằng: Hồi chuông cảnh tỉnh cho đa số người dùng mạng xã hội hiện nay

Từ vụ bà Phương Hằng: Hồi chuông cảnh tỉnh cho đa số người dùng mạng xã hội hiện nay

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt là hồi chuông cảnh tỉnh cho đa số người dùng mạng xã hội hiện nay.

Chính trị - Kinh tế - Xã hội