Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Duy Xuyên

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Duy Xuyên


Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên phối hợp với Hội Nông dân huyện vừa tổ chức 3 lớp tuyên truyền cho hơn 300 hội viên có nguyện vọng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn huyện. 

Các buổi tuyên truyền đã phổ biến các chính sách, quy định, mức đóng BHXH tự nguyện, quyền lợi được hưởng. Các thắc mắc của hội viên về quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, chênh lệch giữa mức đóng mức hưởng, độ tuổi được hưởng chế độ hưu trí.

Các thắc mắc và đã được BHXH huyện Duy Xuyên giải đáp cụ thể, rõ ràng. Hội viên lựa chọn mức đóng phù hợp để tham gia BHXH tự nguyện nhằm gắn lợi ích bản thân và gia đình; qua đó nâng cao nhận thức cho hội viên về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Đồng thời, phát huy vai trò vận động, tuyên truyền, tạo ảnh hưởng tích cực trong toàn xã hội, nâng cao nhận thức của hội viên về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho hội viên trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội