Tuyên truyền việc chuẩn hóa thông tin thuê bao dịch vụ viễn thông di động | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tuyên truyền việc chuẩn hóa thông tin thuê bao dịch vụ viễn thông di động | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Sở TT-TT vừa có công văn đề nghị các địa phương, đơn vị phổ biến, tuyên truyền việc chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động.

Người sử dụng dịch vụ viễn thông di động cần chuẩn hóa thông tin để tránh việc bị chặn thuê bao. Ảnh: M.Đức
Người sử dụng dịch vụ viễn thông di động cần chuẩn hóa thông tin để tránh việc bị chặn thuê bao. Ảnh: M.ĐỨC

Theo Sở TT-TT, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Bộ TT-TT đã chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông tổ chức rà soát, đối chiếu, triển khai các giải pháp để đến ngày 31/3/2023 các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin đúng quy định và có thông tin trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân, tránh việc bị chặn thuê bao chưa đúng thông tin, Sở TT-TT đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động. 

Theo đó, các sở, ban, ngành cần phổ biến, tuyên truyền việc chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở TT-TT đề nghị lãnh đạo địa phương chỉ đạo các đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền trên sóng đài huyện đến hết ngày 31/3/2023. Phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông thực hiện điều chỉnh thông tin thuê bao cho người dân theo quy định…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội