Tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 4 ở Duy Xuyên chỉ đạt 5,1% | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 4 ở Duy Xuyên chỉ đạt 5,1% | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Tính đến ngày 18.7, huyện Duy Xuyên đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 94.193 người từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 99,97%); trong đó tỷ lệ tiêm mũi 4 đạt rất thấp, chỉ 4.803 người (5,1%).

Đối với tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đang học tại các trường THPT và trường nghề, có 9.450 trẻ đã tiêm mũi 1 và mũi 2 (100%), 677 trẻ được tiêm mũi 3 (7,16%). Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, có 2.911 trẻ được tiêm mũi 1 (23,13%), 895 trẻ được tiêm mũi 2 (7,11%).

Huyện Duy Xuyên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đề nghị doanh nghiệp tăng cường thông tin, truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin đến người lao động; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan nhà nước tích cực tham gia tiêm vắc xin mũi 4.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội