UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn vừa thay mặt UBND tỉnh ký ban hành Công văn 7581 ngày 6/11 về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2023 – 2027. 

 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tháng nhân đạo năm 2023. Ảnh: ĐÔNG ANH

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2027, UBND tỉnh yêu cầu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh căn cứ hướng dẫn của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện theo phương châm “Tổ chức, cá nhân hỗ trợ cụ thể, đối tượng cụ thể, trợ giúp theo hướng phát triển bền vững” gắn với phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Hội CTĐ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, đơn vị liên quan và các địa phương trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ và thực hiện trợ giúp đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tham gia cuộc vận động và thực hiện tốt việc quản lý tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể của cuộc vận động để có các hình thức khen thưởng thích hợp, kịp thời động viên những gương tốt, điển hình tiên tiến trong và ngoài hệ thống CTĐ, góp phần động viên, khuyến khích mọi người tích cực tham gia cuộc vận động. Tổ chức kiểm tra sơ kết định kỳ hàng năm, tổng kết khi kết thúc giai đoạn nhằm rút kinh nghiệm, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tốt cuộc vận động.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND cấp xã phối hợp với Hội CTĐ cùng cấp triển khai thực hiện cuộc vận động tại địa phương; phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký trợ giúp tối thiểu 1 địa chỉ nhân đạo theo định mức quy định.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh theo khả năng và nguồn kinh phí của đơn vị phấn đấu đăng ký trợ giúp 1 hoặc một số địa chỉ nhân đạo theo sự giới thiệu của Hội CTĐ tỉnh. Đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hướng ửng, tham gia thực hiện có hiệu quả… 

 
UBND tỉnh đề nghị tổ chức cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2027 gắn với phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Ảnh: ĐÔNG ANH

Theo UBND tỉnh, qua 15 năm (từ 2008 đến nay) triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tuyên truyền, vận động toàn xã hội tham gia trợ giúp cho 6.611 địa chỉ, trị giá hơn 27,5 tỷ đồng.

Cuộc vận động đã góp phần hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cho người kém may mắn vươn lên ổn định cuộc sống, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội