UBND tỉnh sẽ đối thoại với doanh nghiệp du lịch trong tháng 5.2022 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

UBND tỉnh sẽ đối thoại với doanh nghiệp du lịch trong tháng 5.2022 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Theo Kế hoạch 3186 do UBND tỉnh ban hành ngày 20.5, trong tháng 5 này UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp du lịch.

Mục đích hội nghị nhằm giúp UBND tỉnh nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp du lịch để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Quảng Nam trong thời gian tới; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hội nghị còn nhằm nâng cao vai trò hợp tác, chia sẻ, đồng hành giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt quy định, chính sách trong lĩnh vực du lịch.Nguồn: baoquangnam

Du lịch