UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Sáng nay 8.6, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Xuân Quang chủ trì hội nghị ký kết.

UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: D.L
UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2026. Ảnh: D.L

UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong chăm lo đời sống, quyền lợi người lao động như xây dựng và thực hiện chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, giải quyết kiến nghị của người lao động.

Thông qua công tác phối hợp góp phần phát huy vai trò Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc tham gia với chính quyền tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; động viên người lao động tích cực thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh địa phương.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội