[VIDEO] – Các địa phương phải báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trước ngày 30/10 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

[VIDEO] – Các địa phương phải báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trước ngày 30/10 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và trình hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội