[VIDEO] – Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ở các huyện miền núi | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

[VIDEO] – Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ở các huyện miền núi | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan và các huyện miền núi phối hợp, triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của các huyện miền núi.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội