[VIDEO] – Thúc đẩy thương mại điện tử phát triển | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

[VIDEO] – Thúc đẩy thương mại điện tử phát triển | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Được xác định là xu hướng chủ đạo trong nền kinh tế số, thời gian qua rất nhiều giải pháp cụ thể đã được ngành công thương Quảng Nam triển khai quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TMĐT đảm nhận vai trò chủ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Quảng Nam những năm tới.  Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội