[VIDEO] – Ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP chất lượng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

[VIDEO] – Ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP chất lượng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Nhiều địa phương trong tỉnh hướng đến việc phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng có chất lượng cao, được chủ thể đầu tư nghiêm túc, sản xuất theo hướng hàng hóa đáp ứng các quy định an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn Organic, GMP, HACCP, ISO…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội