Xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Bộ Y tế vừa đưa ra các tiêu chí để xây dựng khách sạn không khói thuốc lá. 

Theo đó, có 5 tiêu chí để các khách sạn thực hiện. Đầu tiên, các khách sạn cần xây dựng nội quy cấm hút thuốc. Nội quy phải được niêm yết tại nơi dễ quan sát và nhiều người qua lại.

Thứ hai, phổ biến nội quy cấm hút thuốc cho nhân viên, khách bằng nhiều hình thức: niêm yết tại sảnh khách sạn, trong phòng nghỉ, thông báo khi khách đặt phòng…

Thứ ba, treo biển cấm hút thuốc, phát tờ thông tin về quy định cấm hút thuốc, bố trí nơi để các thông tin quy định việc không hút thuốc tại khách sạn.

Thứ tư, triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá như tập huấn cho nhân viên về tác hại của thuốc lá, kỹ năng nhắc nhở khách không hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; duy trì việc truyền thông về tác hại của thuốc lá và quy định cấm hút thuốc; có chính sách khen thưởng, khuyến khích đối với nhân viên khi họ thực hiện tốt nội quy hoặc khi họ bỏ hút thuốc lá; tuyên truyền và vận động toàn thể cán bộ nhân viên xây dựng thương hiệu “môi trường du lịch trong lành không khói thuốc lá”. Cuối cùng, tổ chức giám sát và thực hiện tuân thủ, nhắc nhở nếu có trường hợp vi phạm.

Bộ Y tế cũng đưa các tiêu chí thực hiện nhà hàng không khói thuốc lá. Theo quy định, nhà hàng phải có nội quy hoặc biển báo cấm hút thuốc với nội dung rõ ràng, được treo hoặc đặt ở những vị trí dễ quan sát.

Trong nhà hàng, có nhân viên thường xuyên nhắc nhở khách hàng không hút thuốc; không có các hoạt động mua, bán, quảng cáo, khuyến mại và tiếp thị các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức; không nhận bất kỳ sự hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của công ty sản xuất, kinh doanh thuốc lá cho các hoạt động của nhà hàng; không có gạt tàn, đầu mẩu thuốc lá trong nhà hàng. Có hình thức nhắc nhở hoặc phạt đối với nhân viên có hành vi hút thuốc lá.

Bên cạnh đó, nhà hàng phải trang bị cho nhân viên các kiến thức cơ bản về tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động cũng như có kỹ năng nhắc nhở khách không hút thuốc; thông báo quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc trong nhà hàng; phổ biến những lợi ích của việc thực thi nhà hàng không khói thuốc…

Trong nhà hàng, loại bỏ tất cả vật dụng dành cho việc hút thuốc tại khu vực ăn uống; loại bỏ các áp phích quảng cáo thuốc lá, các vật dụng như gạt tàn, bật lửa trên bàn ăn. Treo, đặt biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực bên trong nhà hàng: phòng ăn, nhà bếp, phòng làm việc… Đào tạo cho nhân viên các kỹ năng ứng xử khi có hành vi hút thuốc trong nhà hàng…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội